دستگاه تخلیه شکم ماهی (وکیومی)

ابزاری مناسب برای تمیز کردن ماهی و مراکز فراوری بزرگ

ظرفیت قابل دسترس پس از آموزش 400-300 ماهی در ساعت

قابلیت تمیز کردن نهایی با برس شستشو(در صورت سفارش دستگاه برس )

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید